Upcoming Events

Upcoming Events...

2023 ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 5 ರಂದು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಲಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಕುಲಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಲಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಲಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuladharma function of godess Shri Chandralamba will be celebrated on 5th Feburary, 2023. Special Alankara, and Poojas will be performed on this day, and devotees are requested to invoke the blessings of godess Shri Chandralamba.

Sri Chandralamba Seva Samithi.